Rekisteriseloste ja EU:n tietosuoja‐asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Aboprint Oy / Sporttinappi
Norrbyn Rantatie 2
21600 Parainen
Y-tunnus: 1608175-7
Puhelin: *02454 3200
e-mail: info@aboprint.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esko Brunila
Puhelin: 040 515 0777
e-mail: esko.brunila@aboprint.fi

Rekisterin nimi

Aboprintin / Sporttinapin asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Aboprint Oy:n / Sporttinapin verkkokaupan asiakkaiden tilausten käsittely sekä tilaushistorian arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Aboprint Oy:n / Sporttinapin toiminnan kehittämiseen sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaushistoria

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan järjestelmään, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja salasanoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus ja salassapito

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
joukkuehenki ikoni

Joukkuehengen asialla.

asiakaspalvelu ikoni

Enemmän kuin verkkokauppa.

 menestystä ikoni

Osana seurasi menestystä.