1. Tryckfärdigt original

- filformat pdf
- endast med ”Press Quality” -inställningen gör du en tryck-pdf
- dokumentets sidstorlek skall vara samma som den slutliga renskurna trycksaken
- lägg till skärmärken och skärsmån (bleed) 3mm
- bildresolution för färg och svartvita bilder 300dpi
- bilderna i CMYK
- pdf:ar genererade från ”kontorsprogram” såsom tex. Excel, Word, Powerpoint är inte nödvändigtvis kvalitetsmässigt eller tekniskt sett tryckdugliga
- rättelser i originalet debiteras skilt.


2. Övrigt material

- skicka bilder i jpg-formatet och med resolutionen 300dpi (RGB eller CMYK)
- skicka texter i doc- eller rtf-formatet
- bifoga alltid en redogörelse över önskad layout
- vi skickar pdf-korrektur före tryckningen
- för sammanställning av tryckoriginal debiteras skilt.


I fall material saknas (texter, översättningar, bilder) eller om så önskas, gör vi också själva planeringen av trycksaken. Begär offert: painonappi@aboprint.fi eller * (02) 454 3200


Överföring av material

Ladda upp materialet direkt i nätbutiken i samband med beställningen. Om du är osäker med materialet eller har problem med skickandet, tag kontakt:
* (02) 454 3200 eller painonappi@aboprint.fi


Vi svarar inte för fel i material som levererats eller för bristfälligt material. Rättelser i originalet debiteras skilt.